Optimaal oefenen voor de Eindtoets met goede oefenboeken

Optimaal oefenen voor de Eindtoets met goede oefenboeken

Als je de Eindtoetsen (zoals de IEP-toets, Route 8 toets en de Cito-toets) goed wil oefenen, heb je geschikt materiaal nodig. Op internet is veel materiaal te vinden, maar helaas is het merendeel verouderd en niet meer toereikend voor de Eindtoetsen van vandaag de dag.

Om je op weg te helpen kunnen we je adviseren het oefenmateriaal van Bureau Bijles te gebruiken. Deze oefenboeken worden al vele jaren door ouders gebruikt om hun kinderen voor te bereiden op de Eindtoets van groep 8, maar ook op de toetsen die tussendoor op scholen worden afgenomen.

 

Het Eindtoets Groep 8 Oefenboek

In het “Eindtoets Groep 8 Oefenboek” staan meer dan 400 opgaven om de Eindtoetsen mee te kunnen oefenen. Ter illustratie: dat is twee keer het aantal opgaven dat een kind krijgt op de Cito-toets zelf.

Er zijn volop opdrachten voor rekenen en taal, zoals:

 • Rekenen met grote en kleine getallen, vermenigvuldigen en delen;
 • Het berekenen van inhoudsmaten, oppervlakte en afstanden;
 • Rekenen met tijd en geld;
 • Breuken, procenten, verhoudingstabellen;
 • Begrijpend lezen en woordenschat;
 • Studievaardigheden (een combinatie van rekenen en taal);
 • Spelling en grammatica;
 • Stellen en schrijven.

Eindtoets Groep 8 Oefenpakket

Voordelen van het oefenboek

Een groot voordeel van het oefenboek is dat je het zowel digitaal als fysiek in huis kunt halen. Ook kun je er bonusboeken bij krijgen met nog eens 450 opgaven voor rekenen met procenten, taal en spelling en studievaardigheden. Die oefenboeken zijn goed te gebruiken als je kind uitvalt op een van de onderdelen.

Overige voordelen:

 • De oefenboeken zijn conform alle Eindtoetsen die in groep 8 kunnen worden gemaakt;
 • Er is volop aandacht voor alle onderdelen van de Eindtoets;
 • Dankzij veel stof kun je meerdere malen oefenen (ook na extra oefenen) zonder dat je hetzelfde materiaal hoeft te gebruiken;
 • Handig in gebruik;
 • Meer dan compleet;
 • Regelmatig aangepast aan de nieuwste richtlijnen van de Eindtoetsen;
 • Het digitale oefenboek ontvang je direct na betaling.

Impressie Cito Eindtoets

Bestel de oefenboeken

Wil jij de oefenboeken voor groep 8 bestellen? Hieronder zie je een overzicht van de drie verschillende oefenboeken.

Digitaal
€ 47
Inclusief bonussen
400+ opgaven
3 bonusboeken met nog eens 450 opgaven
Direct te downloaden
Op diverse devices te gebruiken
Werkboek (met bonus)
€ 137
Inclusief bonussen
400+ opgaven
3 bonusboeken met nog eens 450 opgaven
Luxe ringband
 
Werkboek
€ 87
400+ opgaven
Luxe ringband