Cito-toetsen M7 en E7 in groep 7

Cito-toetsen M7 en E7 in groep 7

In groep 7 worden ieder jaar twee belangrijke toetsen afgenomen: de Midden (M) en de Eind (E) van Cito. Wat houden deze toetsen precies in? Waarom worden ze afgenomen? En kun je je kind voorbereiden op deze toetsen?

In dit artikel krijg je het antwoord op deze vragen.

 

Entreetoets en E7-toets

In groep 7 wordt overigens ook de Entreetoets afgenomen. Hiermee worden alle vaardigheden van groep 7 getest, welke ook getest worden op de M7 en E7-toetsen. Sommige scholen nemen naast de Entreetoets alsnog de Cito-toets E7 af, andere scholen laten deze zitten.

 

Over de M7- en E7-toetsen

Om leerlingen goed te kunnen volgen nemen scholen op twee momenten in het jaar Cito-toetsen af. Dit zijn de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Per half jaar wordt getoetst in hoeverre de kinderen alle lesstof goed hebben begrepen.

De Cito-toetsen geven per onderdeel een score en een vaardigheidsgroei. Het is de bedoeling dat kinderen iedere toets een groei laten zien in hun vaardigheid. De score – uitgebeeld in Romeinse cijfers – kan daarbij verschillen.

Met andere woorden:

Robert heeft op de M7-toets van rekenen een vaardigheidsscore van 248 en scoort een III. Op de toets E7 scoort hij 250 en scoort hij alsnog een III. Zijn groei is slechts 2 punten en dat is te weinig voor hem. Dat zie je niet af aan het Romeinse cijfer, maar wel aan de vaardigheidsscore.

Olivia scoort op de M7-toets van rekenen een score van 287 en scoort een II. Op de E7-toets voor rekenen scoort ze 295 en een I. Bij haar is sprake van een vaardigheidsgroei van 8 punten, wat in de lijn der verwachting ligt.

 

Ontwikkelingsprognose in grafiek

De vaardigheidsgroei is van belang om de ontwikkeling van een kind te kunnen voorspellen. Het beste is dat te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkelingsprognose 1

De score van deze leerling wordt met een zwarte lijn aangeduid. De prognoselijn (groen) is de score die een leerling moet hebben om gemiddeld uit te stromen (vwo gymnasium) en de normlijn (geel) is de 80% norm, dus wat minimaal nodig is (havo/vwo atheneum). In deze grafiek is te zien dat de leerling zeer hoog uitkomt in dit vak.

Bij de leerling in de grafiek hieronder is te zien dat zij onder het niveau scoort. In de ontwikkeling is dan ook te zien dat haar verwachte uitstroom in het VMBO zal zijn.

Ontwikkelingsprognose 2

 

Hoe belangrijk zijn de M7 en E7 toetsen?

De Cito-toetsen van M7 en E7 geven in de eerste plaats een beeld van het niveau waarop een leerling functioneert. Maar – wellicht nog belangrijker – is dat deze toetsen meewegen voor het schooladvies. Het zijn zelfs de laatste toetsen die een leerkracht afneemt voor een (voorlopig) schooladvies wordt geformuleerd.

Het schooladvies in groep 8 geeft aan welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor een leerling. Daarbij wegen vakken als begrijpend lezen en rekenen het zwaarst. Over het algemeen kan deze verdeling worden aangehouden:

 • Overwegend I-scores? VWO
 • Overwegend II-scores? Havo
 • Overwegend III-scores VMBO-TL
 • Overwegend IV-scores VMBO-kader of VMBO-basis
 • Overwegend V-scores VMBO-basis (met LWOO) of praktijkonderwijs.

Let wel, niet alleen de Cito-scores bepalen het advies. Ook factoren als werkhouding, karakter en scores op methodetoetsen wegen mee.

 

Wat wordt er getoetst?

De Cito M7 en E7 toetsen op het gebied van de volgende vakken:

 • Rekenen en wiskunde
 • Spelling werkwoorden
 • Spelling niet-werkwoorden
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat

In principe wordt er gewoon gekeken naar de kerndoelen. Daarin staat precies beschreven wat kinderen moeten halverwege en aan het einde van een schooljaar. Voor groep 7 houdt dat per vakgebied ongeveer het volgende in:

Rekenen

Getalbegrip van grote getallen en kleine getallen (kommagetallen), rekenen met breuken, procenten en verhoudingen, rekenen met tijd en geld, rekenen met maten en gewichten.

Spelling werkwoorden

Aan kunnen geven of werkwoorden juist of onjuist zijn vervoegd, waarbij regels omtrent tegenwoordige en verleden tijd en voltooid deelwoord een rol spelen. Er is speciale aandacht voor zogenaamde “lastige werkwoorden”, zoals “heeft gegooid” en “is verhuisd”.

Spelling niet-werkwoorden

De schrijfwijze van diverse woorden kunnen beschrijven als juist of onjuist, in diverse categorieën (zoals trema-woorden, woorden die met hoofdletter geschreven moeten worden, koppeltekens, samenstellingen en leenwoorden uit het Frans en Engels).

Begrijpend lezen

Vragen kunnen beantwoorden over de inhoud van teksten, maar ook het doel van de tekst (en de auteur) aan kunnen geven, oorzaak en gevolg aan kunnen duiden, conclusies trekken en samenvatten, betekenissen van woorden uit de tekst herleiden, tussen de regels doorlezen en verwijswoorden kunnen plaatsen.

Woordenschat

De kinderen kennen de betekenis van woorden op de woordenlijst voor groep 7.

 

Voorbereiden op de Cito-toetsen M7 en E7

Is het nodig om de Cito-toetsen M7 en E7 te oefenen met je kind? In principe is dat niet nodig. Op school worden de toetsen immers afgenomen om te testen of een kind alles heeft begrepen en heeft meegekregen.

De methodes die basisscholen gebruiken zijn conform het leerlingvolgsysteem van Cito. Dat betekent dat elke methode leerlingen de stof leert die nodig is om de Cito-toetsen foutloos te maken.

In sommige gevallen kan het echter geen kwaad om de Cito-toetsen voor te bereiden:

 • Wanneer er sprake is geweest van uitval van een leerling (of leerkracht) en er een tijdje geen normaal onderwijs gevolgd is;
 • Als onderdelen lastig blijven (vaak met rekenen en begrijpend lezen het geval);
 • Om kinderen voor te bereiden op de lastigere vraagstelling van Cito;
 • Wanneer een kind een achterstand heeft opgelopen binnen een vak of bepaalde domeinen kan het baat hebben om die nog extra te oefenen.

 

Oefenmateriaal

Wie wil oefenen voor de M7 of E7-toets kan dat heel gemakkelijk zelf doen. Ons oefenpakket “Eindtoets Groep 7” is zowel voor de Entreetoets als voor de M7- en E7-toetsen in te zetten. Het oefenboek bevat meer dan 550 unieke oefeningen en wordt ook nog eens geleverd met drie bonusboeken (ieder nog eens 150 oefeningen voor rekenen, taal en spelling en studievaardigheden).

Omdat we het belangrijk vinden dat oefenen voor iedereen weggelegd moet zijn, bieden we het pakket in drie vormen aan. Extra kan ervoor gekozen worden het oefenpakket in combinatie met de “Eindtoets groep 8” te bestellen.

 

Digitaal
€ 47
Inclusief bonussen
550+ opgaven
3 bonusboeken met nog eens 450 opgaven
Direct te gebruiken
Op diverse devices te gebruiken
Werkboek (met bonus)
€ 137
Inclusief bonussen
550+ opgaven
3 bonusboeken met nog eens 450 opgaven
Luxe ringband
 
Werkboek
€ 87
550+ opgaven
Luxe ringband
 
 
 

Comments are closed.