Categorie: Voortgezet onderwijs

5 Tips bij het adviesgesprek in groep 8

5 Tips bij het adviesgesprek in groep 8

Voor alle leerlingen van groep 8 én hun ouders is het adviesgesprek een spannend en bijzonder moment. Op dat moment krijgt een leerling officieel van de leerkracht te horen naar welk vervolgonderwijs hij of zij kan gaan.

Op verreweg de meeste scholen worden zowel de ouders als de leerlingen uitgenodigd voor dit gesprek. Het kan in de avond plaatsvinden of na schooltijd. Het advies van de leerkracht is doorgaans bindend.

Soms kunnen de emoties bij een adviesgesprek hoog oplopen, bijvoorbeeld als ouders een ander advies voor ogen hadden dan de leerkracht. In dit artikel geven we je 5 tips voor bij het adviesgesprek in groep 8.

 

#1 Bereid je voor

De meeste ouders weten wel ongeveer wat het middelbaar onderwijs inhoudt, maar voor enkele blijkt op het adviesgesprek dat er toch nog vragen zijn. Alles over niveaus op het voortgezet onderwijs kun je lezen in ons artikel “Naar het VO”.

Bereid je dan ook voor, zodat je weet waar de leerkracht over praat. Mocht je al verder willen kijken, verdiep je dan ook in de scholen in je omgeving en bekijk welke speciale klassen ze aanbieden. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die expressieklassen aanbieden voor kinderen die van drama en muziek houden en scholen die sportklassen samenstellen voor kinderen die veel willen bewegen.

 

#2 Laat de leerkracht uitpraten

Misschien is het moeilijk, maar laat de leerkracht uitpraten als het advies gegeven is. Vaak wil de leerkracht daarna het advies onderbouwen. Mocht het advies anders zijn dan je had gedacht, wacht dan even de onderbouwing van de leerkracht af. Het kan zomaar zijn dat jij havo had verwacht en de leerkracht vmbo-tl adviseert, maar in zijn onderbouwing laat doorschemeren dat je kind in een tl-havo klas kan doorgroeien naar havo.

 

#3 Niet eens? Reageer niet primitief

Uiteraard kan het schooladvies gevoelig liggen. Wanneer je het als ouder niet eens bent met het schooladvies, is het goed om niet al te primitief te reageren. Word dus niet boos en besef dat je kind erbij zit.

Het beste is om het advies even te laten inwerken en het voor jezelf op een rijtje te zetten. Elke leerkracht zal bereid zijn om later met je te gaan zitten en naar je te luisteren.

#4 Plaats je kind centraal

Het schooladvies is bedoeld voor jouw kind. De school nodigt niet voor niets ook jouw kind uit bij dit advies. De meeste leerkrachten voeren het gesprek dan ook met jouw kind. Voor jouw kind is dat heel prettig, want die zal zich gezien en gehoord voelen.

Neem dit over van de leerkracht en betrek je kind bij het gesprek. Vragen als “Had je dit advies verwacht?” en “Weet je dan nu bij welke school je wil gaan kijken?” kunnen helpen om het gesprek met je kind aan te gaan.

 

#5 Geef het goede voorbeeld

Een oudergesprek is een serieuze zaak. De leerkracht gedraagt zich professioneel. Jij als ouder moet dan ook het goede voorbeeld geven. Zelfs als je het niet eens bent met het gegeven advies, kun je als ouder laten zien dat je weliswaar een meningsverschil hebt, maar nog wel heel goed met elkaar kunt praten.

 

Heb jij je adviesgesprek al gehad? Hoe vond je het?

Oefen voor de Cito-toets van groep 8

Oefen voor de Cito-toets van groep 8

De Cito oefenen hoort een beetje bij groep 8. Veel scholen, maar ook ouders kiezen ervoor om kinderen voor te bereiden op deze belangrijke eindtoets. Los van de Cito-toets kan sinds enkele jaren overigens ook voor de IEP toets en de Route 8 toets gekozen worden.

Het oefenen gaat echter voor alle eindtoetsen op. Wat houdt dat Cito-toets oefenen precies in? Hoe doe je het (en hoe niet)? En waar vind je goed, bruikbaar oefenmateriaal?

In dit artikel geven we je antwoord op die vragen.

 

Wat is de Cito-toets/ Eindtoets?

Hoewel veel mensen (en scholen) de term Cito-toets nog hanteren, gaat het bij de Cito-toets voor groep 8 om de Eindtoets. En de Eindtoets wordt door verschillende instanties aangeboden:

 • De Centrale Eindtoets Primair Onderwijs (van het Ministerie van Onderwijs en de eigenlijke Cito-toets);
 • De IEP-toets
 • De Route 8-toets

Elk van deze Eindtoetsen heeft hetzelfde doel: een laatste meetmiddel zijn voor de basisschool. De score van de Eindtoets dient om te bepalen of een kind juist is doorverwezen (het schooladvies krijgen ze tegenwoordig eerder dan dat de toets afgenomen wordt) en als beginpunt voor de middelbare school.

De toets bevat inhoudelijke vragen over alle leerstof die tot en met groep 8 aan bod is gekomen. Zo wordt er gekeken hoe sterk een kind is in met name taal en rekenen, maar wel toegespitst op verschillende subvakken, zoals:

 • Rekenen en wiskunde (grote en kleine getallen, breuken, rekenen met tijd, geld, maten en gewichten, rekenen met verhoudingstabellen, kommagetallen en procenten);
 • Begrijpend lezen (taal)
 • Stellen en schrijven (taal)
 • Woordenschat (taal)
 • Spelling en grammatica (taal)
 • Studievaardigheden (combinatie van vaardigheden voor zowel taal als rekenen)

Optioneel kunnen scholen ook kiezen om wereldoriëntatie (geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en eventueel staatskunde) mee te laten toetsen.

 

Het belang van een Eindtoets

Als de Eindtoets wordt afgenomen ná het schooladvies, is deze dan nog wel zo belangrijk? Deze vraag wordt vaak gesteld.

Je zou hem ook kunnen omdraaien. Zou een toets die niet belangrijk is nog worden afgenomen?

De reden dat de Eindtoets belangrijk is, is voornamelijk omdat het het laatste moment is waarop afgezien kan worden van een schooladvies.

Bijvoorbeeld in het geval van Mark.

Mark scoort al jaren III-scores op zijn Cito-toetsen. In groep 7 gaat het mis en worden zijn III-scores IV- en V-scores. Zijn werkhouding is echter goed. De ouders van Mark vinden het jammer dat Mark nu een vmbo-kbl advies krijgt, terwijl III-scores hem vmbo-tl advies zouden geven. Daarmee kan hij naar een tl-havo klas en zo doorgroeien. De Eindtoets zou voor Mark kunnen zorgen voor een aanpassing van het advies. Mocht hij een tl-score halen, kan hij in het voortgezet onderwijs worden omgezet naar een tl-klas (met eventueel havo doorgroeimogelijkheden).

 

Los van dat het voor kinderen en hun ouders handig kan zijn om zo’n eindscore te behalen, is het voor de middelbare school het eerste vaste gegeven. De middelbare school neemt immers niet alle cijfers van de basisschool over. De score van een Eindtoets kan later in het voortgezet onderwijs helpen om te bepalen of een kind:

 • nog voldoende groei doormaakt voor zijn niveau;
 • scoort naar aanleiding van de Eindtoets in groep 8;
 • misschien boven of onder zijn kunnen presteert.

 

Oefenen voor de Cito-toets, IEP toets of Route 8 toets

Oefenen voor een Eindtoets, is dat verstandig? Op zich is er niets mis mee met het oefenen van een dergelijke toets, zolang het om de juiste redenen gebeurt. IEP, Route 8 of Cito oefenen om aan de vraagstelling te wennen is prima, net als dat oefenen de stress bij veel kinderen weg kan nemen. Daarnaast zijn er nog 5 voordelen te noemen aan het oefenen van de Cito-toets.

 

#1 Kinderen oefenen alle vaardigheden nog eens

Een groot voordeel van het oefenen van de Eindtoets is dat kinderen alle benodigde vaardigheden nog eens trainen. Daardoor kunnen vaardigheden en strategieën die zijn weggezakt (zoals met breuken en procenten wel eens wil gebeuren) nog goed geoefend en opgehaald worden. Het zou zonde zijn als kinderen slecht scoren op een onderdeel dat is weggezakt.

 

#2 Oefenen geeft controle

Daarmee geeft oefenen controle. Kinderen in groep 8 zijn doorgaans zelfstandig en hebben ook ambities. Door te kunnen oefenen krijgen ze meer controle en dus ook meer verantwoordelijkheid. Dat helpt onbewust heel erg in hun ontwikkeling. Ook cognitief.

 

#3 Kinderen weten wat ze te wachten staat

Doordat je alle vragen van tevoren een keer oefent, weet je wat je te wachten staat. Zo zullen kinderen niet schrikken van de vele redactiesommen in de Cito-toetsen en IEP-toets. Ook komen ze enkele opgaven voor begrijpend lezen tegen die in een normale taalles niet op deze manier aan bod komen (zoals het in volgorde zetten van zinnen om een verhaaltje passend te maken).

 

#4 Voorbereid op de Cito vraagstelling

Met name de Cito-toets, maar dit geldt ook voor de andere eindtoetsen, staat bekend om haar typische vraagstelling. Er is namelijk geen open vraag meer bij. Alle antwoorden zijn meerkeuzevragen. Dat biedt het grote voordeel dat je foute antwoorden weg kan strepen, maar ook het nadeel dat je in een valkuil kunt trappen. Want sommige antwoorden van de Cito-toets zijn gericht op fout rekenen. Een kind dat bijvoorbeeld een stap vergeet in het berekenen van 20% korting van € 100 zou kunnen aangeven dat € 20 het goede antwoord is, terwijl gevraagd werd om de nieuwe prijs (€ 80). Zowel € 20 als € 80 staan bij de antwoordmogelijkheden…

Wie dat eenmaal doorheeft zal wel een tweede keer nadenken alvorens iets aan te strepen.

 

#5 Meer zelfvertrouwen

Tot slot krijgen kinderen die oefenen meer zelfvertrouwen. Ze weten wat de toets in gaat houden, hebben vaardigheden kunnen oefenen die ze nog moeilijk vonden en weten hoe de vragen gesteld gaan worden. Dat betekent dus veel meer zelfvertrouwen tijdens de echte toets.

 

Wanneer moet je niet oefenen?

Er zijn kortom genoeg redenen om de Eindtoets met je kind te oefenen. Maar er zijn ook redenen om niet te oefenen. Zo moet je niet gaan oefenen om een hoger advies “af te dwingen” bij de school. Stel dat je een havo-advies los krijgt met heel veel oefenen, dan moet je je kind gedurende de hele havo-tijd zwaar onder druk zetten om dat niveau aan te blijven kunnen.

Oefen dus alleen als het zinvol is.

 

Goed oefenmateriaal

Er is op internet veel oefenmateriaal te vinden om de Eindtoetsen mee te oefenen. De kwaliteit verschilt van oefenboek tot oefenboek. Ben je op zoek naar goed oefenmateriaal, waarmee je alle belangrijke onderdelen van de Eindtoetsen behandelt? Oefenstof waarmee je lange tijd vooruit kunt? Lees dan in dit artikel over de oefenboeken van Bureau Bijles.

Naar het VO? Dit zijn de leerwegen.

Naar het VO? Dit zijn de leerwegen.

In groep 8 maken alle kinderen en hun ouders een keuze voor vervolgonderwijs. Daarin zijn meerdere richtingen. Deze richtingen worden ook wel leerwegen genoemd.

Iedere leerweg is afgestemd op andere capaciteiten. Wil je alvast bekijken welke leerwegen er zijn om je een beeld te vormen van de mogelijkheden? In dit artikel zetten we de leerwegen voor je uiteen.

 

Vier stromingen

In het voortgezet onderwijs zijn vier stromingen te onderscheiden. Het betreft:

 • Praktijkonderwijs
 • Het VMBO
 • De HAVO
 • Het VWO

Hoewel een kind uiteindelijk afstudeert binnen één van deze stromingen, zijn er verschillende leerwegen te bewandelen. Hieronder lichten we dat verder toe.

Leerwegen

 

Praktijkonderiijs

Leerlingen die het niveau VMBO-bbl niet aan kunnen en moeite hebben met leren, kunnen praktijkonderwijs gaan volgen. Op het praktijkonderwijs krijgen leerlingen praktische vakken, zoals burgerschap, aan het werk en vrije tijd. Ook wonen komt aan bod, zodat kinderen worden voorbereid op het zelfstandig wonen.

Je komt niet zomaar in aanmerking met praktijkonderwijs. Er moet een test worden gedaan. Deze IQ-test zal moeten bewijzen dat je IQ tussen de 60 en 80 ligt. Ook moet je een leerachterstand van tenminste drie jaar hebben.

 

De opleiding op het praktijkonderwijs duurt vijf jaar. Kinderen worden voorbereid op:

 • het functioneren op de arbeidsmarkt
 • het leren van praktische vaardigheden
 • het leren van sociale vaardigheden

 

Na het praktijkonderwijs kunnen kinderen aan het werk. Ook kunnen kinderen doorstromen naar een beroepsopleiding op het MBO niveau 1.

 

VMBO (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs)

Gemiddeld gezien gaan de meeste leerlingen naar het vmbo. Het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs kent echter verschillende leerwegen.

 

Basisberoepsgerichte leerweg (BBL)

Kinderen die een praktische instelling hebben, graag leren met hun handen (en niet al te graag leren uit boeken) kunnen het BBL volgen. Hier krijg je algemene vakken en wordt je alvast voorbereid op een beroep, bijvoorbeeld in de techniek, automechanica, administratie of landbouw. De opleiding duurt 4 jaar. Leerlingen kunnen vervolgens een opleiding volgen op het MBO niveau 2.

 

Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)

Er zijn ook kinderen die graag praktisch bezig zijn, maar geen hekel hebben aan leren uit boeken. De kaderberoepsgerichte leerweg is er voor die kinderen. Ze doen examen in vier algemene vakken en een beroepsgericht vak. Het KBL is eigenlijk een mix tussen BBL en TL. Kinderen volgen het KBL ook 4 jaar en kunnen daarna een MBO-opleiding volgen op niveau 3 of 4.

 

Gemengde leerweg (GL)

De gemengde leerweg lijkt op het KBL, maar richt zich nog iets meer op het theoretische aspect. Het niveau is dan ook grotendeels TL.

De GL duurt 4 jaar. Nadien kunnen leerlingen een opleiding op het MBO niveau 4 volgen. De gemengde leerweg wordt niet overal aangeboden.

 

Theoretische leerweg (TL)

Kinderen die graag leren uit boeken en theoretisch onderlegd zijn, kunnen de TL volgen. Het TL is wat vroeger de mavo was.

Op het TL doe je examen in zes of zeven algemene vakken en worden kinderen voorbereid op een beroep in diverse sectoren, zoals administratie, verzorging of ict.

Na de 4-jarige TL kunnen leerlingen een opleiding volgen op MBO niveau 4.

 

HAVO (Hoger algemeen voortgezet onderwijs)

Het hoger algemeen voortgezet onderwijs is de op een na hoogste leerweg in het voortgezet onderwijs. Net als de theoretische leerweg bereidt de havo op theoretische wijze voor op op een vervolgopleiding aan het HBO.

Leerlingen doen examen in zeven algemene vakken. De havo duurt 5 jaar.

 

VWO (Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs)

Het vwo is de hoogste stroming in het voortgezet onderwijs en wordt onderverdeeld in twee leerwegen: atheneum en gymnasium.

 

Atheneum

VWO Atheneum bereidt voor op de universiteit. De leerlingen doen examen in 8 algemene vakken. De opleiding is theoretisch en duurt 6 jaar.

 

Gymnasium

VWO Gymnasium biedt dezelfde vakken als het VWO Atheneum, duurt net zolang en bereidt ook voor op de universiteit. Het belangrijkste verschil is dat in de eerste drie klassen Latijn en Grieks gevolgd moeten worden. In de bovenbouw dient een van deze vakken gekozen te worden als vak en moet een vak voor klassieke culturele vorming worden gekozen. Gymnasiumleerlingen zoeken dus de uitdaging in leren.

Optimaal voorbereiden op de Eindtoets

Naar de middelbare school

Bovenstaande leerwegen en onderwijsniveaus geven een beeld van wat je als ouder en leerling kunt verwachten op het voortgezet onderwijs.

Met name in de VMBO-klassen, maar ook binnen de havo en het vwo komen dakpanklassen voor in de brugklas. Een kind kan dus in een kbl-tl klas of een tl-havo klas worden geplaatst. Ook havo-vwo dakpanklassen zijn normaal. Na 1 of 2 jaar kan dan de knoop doorgehakt worden en voor één niveau gekozen worden. Uiteindelijk halen leerlingen een diploma op 1 niveau en niet op een dakpanniveau. Bijvoorbeeld: een kind dat tl-havo doet in de eerste twee jaar, haalt uiteindelijk een tl-diploma of een havo-diploma.