Auteur: edusucces

Cito-toetsen M7 en E7 in groep 7

Cito-toetsen M7 en E7 in groep 7

In groep 7 worden ieder jaar twee belangrijke toetsen afgenomen: de Midden (M) en de Eind (E) van Cito. Wat houden deze toetsen precies in? Waarom worden ze afgenomen? En kun je je kind voorbereiden op deze toetsen?

In dit artikel krijg je het antwoord op deze vragen.

 

Entreetoets en E7-toets

In groep 7 wordt overigens ook de Entreetoets afgenomen. Hiermee worden alle vaardigheden van groep 7 getest, welke ook getest worden op de M7 en E7-toetsen. Sommige scholen nemen naast de Entreetoets alsnog de Cito-toets E7 af, andere scholen laten deze zitten.

 

Over de M7- en E7-toetsen

Om leerlingen goed te kunnen volgen nemen scholen op twee momenten in het jaar Cito-toetsen af. Dit zijn de Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem. Per half jaar wordt getoetst in hoeverre de kinderen alle lesstof goed hebben begrepen.

De Cito-toetsen geven per onderdeel een score en een vaardigheidsgroei. Het is de bedoeling dat kinderen iedere toets een groei laten zien in hun vaardigheid. De score – uitgebeeld in Romeinse cijfers – kan daarbij verschillen.

Met andere woorden:

Robert heeft op de M7-toets van rekenen een vaardigheidsscore van 248 en scoort een III. Op de toets E7 scoort hij 250 en scoort hij alsnog een III. Zijn groei is slechts 2 punten en dat is te weinig voor hem. Dat zie je niet af aan het Romeinse cijfer, maar wel aan de vaardigheidsscore.

Olivia scoort op de M7-toets van rekenen een score van 287 en scoort een II. Op de E7-toets voor rekenen scoort ze 295 en een I. Bij haar is sprake van een vaardigheidsgroei van 8 punten, wat in de lijn der verwachting ligt.

 

Ontwikkelingsprognose in grafiek

De vaardigheidsgroei is van belang om de ontwikkeling van een kind te kunnen voorspellen. Het beste is dat te zien in onderstaande grafiek.

Ontwikkelingsprognose 1

De score van deze leerling wordt met een zwarte lijn aangeduid. De prognoselijn (groen) is de score die een leerling moet hebben om gemiddeld uit te stromen (vwo gymnasium) en de normlijn (geel) is de 80% norm, dus wat minimaal nodig is (havo/vwo atheneum). In deze grafiek is te zien dat de leerling zeer hoog uitkomt in dit vak.

Bij de leerling in de grafiek hieronder is te zien dat zij onder het niveau scoort. In de ontwikkeling is dan ook te zien dat haar verwachte uitstroom in het VMBO zal zijn.

Ontwikkelingsprognose 2

 

Hoe belangrijk zijn de M7 en E7 toetsen?

De Cito-toetsen van M7 en E7 geven in de eerste plaats een beeld van het niveau waarop een leerling functioneert. Maar – wellicht nog belangrijker – is dat deze toetsen meewegen voor het schooladvies. Het zijn zelfs de laatste toetsen die een leerkracht afneemt voor een (voorlopig) schooladvies wordt geformuleerd.

Het schooladvies in groep 8 geeft aan welk vervolgonderwijs het meest geschikt is voor een leerling. Daarbij wegen vakken als begrijpend lezen en rekenen het zwaarst. Over het algemeen kan deze verdeling worden aangehouden:

 • Overwegend I-scores? VWO
 • Overwegend II-scores? Havo
 • Overwegend III-scores VMBO-TL
 • Overwegend IV-scores VMBO-kader of VMBO-basis
 • Overwegend V-scores VMBO-basis (met LWOO) of praktijkonderwijs.

Let wel, niet alleen de Cito-scores bepalen het advies. Ook factoren als werkhouding, karakter en scores op methodetoetsen wegen mee.

 

Wat wordt er getoetst?

De Cito M7 en E7 toetsen op het gebied van de volgende vakken:

 • Rekenen en wiskunde
 • Spelling werkwoorden
 • Spelling niet-werkwoorden
 • Begrijpend lezen
 • Woordenschat

In principe wordt er gewoon gekeken naar de kerndoelen. Daarin staat precies beschreven wat kinderen moeten halverwege en aan het einde van een schooljaar. Voor groep 7 houdt dat per vakgebied ongeveer het volgende in:

Rekenen

Getalbegrip van grote getallen en kleine getallen (kommagetallen), rekenen met breuken, procenten en verhoudingen, rekenen met tijd en geld, rekenen met maten en gewichten.

Spelling werkwoorden

Aan kunnen geven of werkwoorden juist of onjuist zijn vervoegd, waarbij regels omtrent tegenwoordige en verleden tijd en voltooid deelwoord een rol spelen. Er is speciale aandacht voor zogenaamde “lastige werkwoorden”, zoals “heeft gegooid” en “is verhuisd”.

Spelling niet-werkwoorden

De schrijfwijze van diverse woorden kunnen beschrijven als juist of onjuist, in diverse categorieën (zoals trema-woorden, woorden die met hoofdletter geschreven moeten worden, koppeltekens, samenstellingen en leenwoorden uit het Frans en Engels).

Begrijpend lezen

Vragen kunnen beantwoorden over de inhoud van teksten, maar ook het doel van de tekst (en de auteur) aan kunnen geven, oorzaak en gevolg aan kunnen duiden, conclusies trekken en samenvatten, betekenissen van woorden uit de tekst herleiden, tussen de regels doorlezen en verwijswoorden kunnen plaatsen.

Woordenschat

De kinderen kennen de betekenis van woorden op de woordenlijst voor groep 7.

 

Voorbereiden op de Cito-toetsen M7 en E7

Is het nodig om de Cito-toetsen M7 en E7 te oefenen met je kind? In principe is dat niet nodig. Op school worden de toetsen immers afgenomen om te testen of een kind alles heeft begrepen en heeft meegekregen.

De methodes die basisscholen gebruiken zijn conform het leerlingvolgsysteem van Cito. Dat betekent dat elke methode leerlingen de stof leert die nodig is om de Cito-toetsen foutloos te maken.

In sommige gevallen kan het echter geen kwaad om de Cito-toetsen voor te bereiden:

 • Wanneer er sprake is geweest van uitval van een leerling (of leerkracht) en er een tijdje geen normaal onderwijs gevolgd is;
 • Als onderdelen lastig blijven (vaak met rekenen en begrijpend lezen het geval);
 • Om kinderen voor te bereiden op de lastigere vraagstelling van Cito;
 • Wanneer een kind een achterstand heeft opgelopen binnen een vak of bepaalde domeinen kan het baat hebben om die nog extra te oefenen.

 

Oefenmateriaal

Wie wil oefenen voor de M7 of E7-toets kan dat heel gemakkelijk zelf doen. Ons oefenpakket “Eindtoets Groep 7” is zowel voor de Entreetoets als voor de M7- en E7-toetsen in te zetten. Het oefenboek bevat meer dan 550 unieke oefeningen en wordt ook nog eens geleverd met drie bonusboeken (ieder nog eens 150 oefeningen voor rekenen, taal en spelling en studievaardigheden).

Omdat we het belangrijk vinden dat oefenen voor iedereen weggelegd moet zijn, bieden we het pakket in drie vormen aan. Extra kan ervoor gekozen worden het oefenpakket in combinatie met de “Eindtoets groep 8” te bestellen.

 

Digitaal
€ 47
Inclusief bonussen
550+ opgaven
3 bonusboeken met nog eens 450 opgaven
Direct te gebruiken
Op diverse devices te gebruiken
Werkboek (met bonus)
€ 137
Inclusief bonussen
550+ opgaven
3 bonusboeken met nog eens 450 opgaven
Luxe ringband
 
Werkboek
€ 87
550+ opgaven
Luxe ringband
 
 
 

5 Tips bij het adviesgesprek in groep 8

5 Tips bij het adviesgesprek in groep 8

Voor alle leerlingen van groep 8 én hun ouders is het adviesgesprek een spannend en bijzonder moment. Op dat moment krijgt een leerling officieel van de leerkracht te horen naar welk vervolgonderwijs hij of zij kan gaan.

Op verreweg de meeste scholen worden zowel de ouders als de leerlingen uitgenodigd voor dit gesprek. Het kan in de avond plaatsvinden of na schooltijd. Het advies van de leerkracht is doorgaans bindend.

Soms kunnen de emoties bij een adviesgesprek hoog oplopen, bijvoorbeeld als ouders een ander advies voor ogen hadden dan de leerkracht. In dit artikel geven we je 5 tips voor bij het adviesgesprek in groep 8.

 

#1 Bereid je voor

De meeste ouders weten wel ongeveer wat het middelbaar onderwijs inhoudt, maar voor enkele blijkt op het adviesgesprek dat er toch nog vragen zijn. Alles over niveaus op het voortgezet onderwijs kun je lezen in ons artikel “Naar het VO”.

Bereid je dan ook voor, zodat je weet waar de leerkracht over praat. Mocht je al verder willen kijken, verdiep je dan ook in de scholen in je omgeving en bekijk welke speciale klassen ze aanbieden. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die expressieklassen aanbieden voor kinderen die van drama en muziek houden en scholen die sportklassen samenstellen voor kinderen die veel willen bewegen.

 

#2 Laat de leerkracht uitpraten

Misschien is het moeilijk, maar laat de leerkracht uitpraten als het advies gegeven is. Vaak wil de leerkracht daarna het advies onderbouwen. Mocht het advies anders zijn dan je had gedacht, wacht dan even de onderbouwing van de leerkracht af. Het kan zomaar zijn dat jij havo had verwacht en de leerkracht vmbo-tl adviseert, maar in zijn onderbouwing laat doorschemeren dat je kind in een tl-havo klas kan doorgroeien naar havo.

 

#3 Niet eens? Reageer niet primitief

Uiteraard kan het schooladvies gevoelig liggen. Wanneer je het als ouder niet eens bent met het schooladvies, is het goed om niet al te primitief te reageren. Word dus niet boos en besef dat je kind erbij zit.

Het beste is om het advies even te laten inwerken en het voor jezelf op een rijtje te zetten. Elke leerkracht zal bereid zijn om later met je te gaan zitten en naar je te luisteren.

#4 Plaats je kind centraal

Het schooladvies is bedoeld voor jouw kind. De school nodigt niet voor niets ook jouw kind uit bij dit advies. De meeste leerkrachten voeren het gesprek dan ook met jouw kind. Voor jouw kind is dat heel prettig, want die zal zich gezien en gehoord voelen.

Neem dit over van de leerkracht en betrek je kind bij het gesprek. Vragen als “Had je dit advies verwacht?” en “Weet je dan nu bij welke school je wil gaan kijken?” kunnen helpen om het gesprek met je kind aan te gaan.

 

#5 Geef het goede voorbeeld

Een oudergesprek is een serieuze zaak. De leerkracht gedraagt zich professioneel. Jij als ouder moet dan ook het goede voorbeeld geven. Zelfs als je het niet eens bent met het gegeven advies, kun je als ouder laten zien dat je weliswaar een meningsverschil hebt, maar nog wel heel goed met elkaar kunt praten.

 

Heb jij je adviesgesprek al gehad? Hoe vond je het?

Onrust in de klas? Voorkom een leerachterstand!

Onrust in de klas? Voorkom een leerachterstand!

Stakingen in het onderwijs, een drastisch tekort aan leerkrachten, te weinig geld, weken van 4 dagen, onbevoegde leerkrachten voor de klas en zelfs gepensioneerde leerkrachten of ouders die de klassen moeten draaien.

Het gaat niet goed met het onderwijs.

Kinderen kunnen zomaar de dupe zijn van die onrust. Als ouder kun je weinig meer dan machteloos toezien hoe de school probeert het schip varende te houden. En hopen dat je kind geen leerachterstand oploopt…

 

Wat is een leerachterstand?

Een leerachterstand houdt in dat een kind niet meer datgene leert wat in een jaar verwacht wordt. Wanneer een groep 6 geen breuken leert, kan daar in groep 7 niet op door worden gewerkt. Een leerachterstand is dus zo geboren.

De meeste leerachterstanden komen pas in hogere groepen boven water, zoals onvoldoende beheersing van de tafels, geen begrip van getallen en ga zo maar door. Het gevolg is dat kinderen voortdurend achter de feite aan blijven hollen, terwijl de lesstof voor hen uitsnelt.

 

Oorzaken van een leerachterstand

Zoals in de inleiding al beschreven is onrust een van de grootste oorzaken van een leerachterstand. Maar ook de thuissituatie speelt hierin een belangrijke rol, evenals omgevingsfactoren. Het is soms naar net om welk kind het gaat in welke situatie (en in welke omgeving).

Andere oorzaken van een leerachterstand zijn vooral leerstoornissen, zoals:

 • Een leesstoornis als dyslexie of hyperlexie
 • Een spellingstoornis zoals dysorthografie
 • Een rekenstoornis als dyscalculie
 • Een taalstoornis zoals stotteren of dysfasie
 • Niet-verbale leerstoornissen en stoornissen omtrent gedrag

 

Wat te doen bij leerachterstanden?

Heeft uw kind een leerachterstand? Dan is het afhankelijk van de situatie wat u het beste kunt doen. We bespreken de meest gangbare oplossingen om het heft in eigen hand te nemen.

 

1 Vraag om RT

RT (remedial teaching) is onderwijs op maat. Op veel scholen is een remedial teacher aanwezig om 1 op 1 met kinderen extra te oefenen en problemen aan te pakken. Een goede remedial teacher maakt een plan van aanpak en stelt een doel, zoals: binnen twee maanden weet Jelmer de tafels van 1 tot en met 10 uit zijn hoofd.

Er zijn ook particuliere remedial teachers te vinden. Vaak geven deze bijlessen.

 

2 Bijles nemen

Als de school niet toereikend genoeg is, kan worden overgegaan tot het volgen van bijlessen. Deze zijn voor kosten van de ouders en vinden buiten schooltijd plaats. Een bijlesdocent kan aan huis komen. Ook kan de bijles plaatsvinden in een praktijk. De kosten voor een uurtje bijles lopen van € 30 tot € 75.

 

3 Studiecoaching

Hoewel een studiecoach vooral in de middelbare school voorkomt (en een leerling helpt bij het totaalplan van school, van plannen tot leren en het maken werkstukken), komen ze ook in het basisonderwijs voor. Een studiecoach helpt vaak niet lesinhoudelijk, maar wel bij de aanpak en organisatie.

 

4 Thuis oefenen

Tot slot is er de mogelijkheid om thuis te oefenen. Is bepaalde lesstof niet aan bod gekomen en heb je het idee dat je kind ergens achteraan loopt? Dan kun je oefenmateriaal aanschaffen en in ieder geval proberen je kind voor te bereiden op de Cito-toetsen van het LVS, want die gaan mee naar het voortgezet onderwijs.

 

Zit niet stil bij een leerachterstand

Leren is de taak van school. Daar zal bijna iedereen het mee eens zijn. Maar dat wil niet zeggen dat je als ouder stil kunt gaan zitten als er sprake is van een leerachterstand. Het lerarentekort en de onkunde van onbevoegde onderwijzers mogen niet de reden zijn dat jouw kind zich niet kan ontwikkelen. Een leerachterstand is immers zo opgelopen, maar niet snel verholpen.